Jazyková škola Bridges

výuka s měřitelným efektem

Učíme anglicky myslet!

Strengthening Willpower

Strengthening Willpower

Is it possible to boost willpower? This is the question which has been frequently asked. Many researches have discovered that willpower is like a muscle in the body. So you CAN make it stronger and at the same time you get a more self-control. And what can you do with this power? With more self-control you would all eat right, avoid drugs and alcohol, do not spend so mach time by checking facebook and others social networks, exercise regularly and many others stuff which bother you and are in yours way to achieve goals.
In fact, strengthening your willpower is not so hard as you think, scientists say. Anyway, all practise even these can be challenging. There are many ways how to increase your willpower but the most important principle is that you have to know what activity or habit is a hindrance to achieve a goal. After this you just have to start to practise. It depends with what you want to start and what is according to you the biggest problem. Even if you start in one direction your gained self-control affects you in many directions. There are also some general advices how to boost willpower.For instance: Build good habits, do not put yourself in temptation´s way, choose a reward in advance and many others.. Now you know that only you can change it. BE STRONG!
If you want to more more anout willpower and how to practise it, please click on links below:
http://www.apa.org/helpcenter/willpower.aspx
http://www.willpowered.co/learn/strengthen-your-willpower

 

I Vy na to máte

I Vy na to máte
  • Bojíte se, že to nezvládnete?
  • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
  • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
  • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?

Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

 

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka
  • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan?
  • Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
  • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
  • Připadáte si vedle nich trapně a méněcenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!

Přízvuk není důležitý! Myslete si co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

 

Buďte aktivní!

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí. SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!

A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

Přihlášení

 

Přihlášení