Jazyková škola Bridges

výuka s měřitelným efektem

Učíme anglicky myslet!

NASA confirms: Sun gazing infuses the body of energy

NASA confirms: Sun gazing infuses the body of energy

Do you feel with no energy? Nasa confirms super human ability. It is kind of ability which can be gained by those who follow proceeding for what is known as sun-gazing (sun eating). Basically, you should stare at the sun with no glass or any protection and it igives the body large amounts of energy. Ukraine Nikolaj Dolgurokij is devoted to sun-gazing for 12 years and he says that only after 9 months using sun energy you do not feel hunger. There are several strict rules which should be followed to avoid damaging eyes. For example, it must by done within the hou rafter sunrise or before sunset. This whole practice recently confirmed NASA.
If you want to know more, please click on the link below:
http://guardianlv.com/2013/05/nasa-confirms-super-human-abilities-gained/

I Vy na to máte

I Vy na to máte
  • Bojíte se, že to nezvládnete?
  • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
  • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
  • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?

Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

 

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka
  • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan?
  • Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
  • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
  • Připadáte si vedle nich trapně a méněcenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!

Přízvuk není důležitý! Myslete si co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

 

Buďte aktivní!

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí. SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!

A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

Přihlášení

 

Přihlášení