Jazyková škola Bridges

výuka s měřitelným efektem

Učíme anglicky myslet!

Age Is No Barrier To Learning A Language!

Age Is No Barrier To Learning A Language!

Are you afraid your age of optimal learning is gone? There is a common prejudice that says: the older you get, the harder it is to learn a new language. Many people asking themselves: Can I keep all that vocabulary in my head? Can I learn new grammar structures? Is it too late to start?

Here is a good news. It is only a fear which stops many people from learning a new language. Actually, the brain is plastic. It is called neuroplasticity, the capacity of the brain to change and form new neural connections. Language learning and any other brain working builds up the mind's resistance to damage of the brain. It is like giving our brain a gym work out.

I give you one more advantage which teenager does not have. You have learnt how to learn! You know the strategies that work for you so you do not waste a time on.

There are so many benefits that you may have over your younger counterparts. Let´s get to know them! Click on the link below and read on :) 

https://skillcrush.com/2013/08/27/are-you-past-the-age-of-optimal-learning/

I Vy na to máte

I Vy na to máte
  • Bojíte se, že to nezvládnete?
  • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
  • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
  • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?

Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

 

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka
  • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan?
  • Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
  • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
  • Připadáte si vedle nich trapně a méněcenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!

Přízvuk není důležitý! Myslete si co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

 

Buďte aktivní!

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí. SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!

A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

Přihlášení

 

Přihlášení