Jazyková škola Bridges

výuka s měřitelným efektem

Učíme anglicky myslet!

Resolutions - How To Make Them Work

Resolutions - How To Make Them Work

People make resolutions especially on the New Year. New year represents „border" between the past and the new beginning. So people are full of hope and they have a big expectations of themselves. It is called „fresh start effect". We commit a new goals at the beginning of the new month or every Monday, or when we return from a vacation, ect.


There is a good thing about it. People are thinking how can get better. Most of us want to go higher and show the success or improve health or relationship and other personal goal. We are often motivated, so why is so hard to keep our resolutions? Research shows that less than 10% of people actually achieve them. There is a question: What can we do to have a higher likelihood of keeping them?

For instance, we should make sure that our goals are realistic and specific. And, start with a small steps and than make another a little bigger. Making large goal can be stressful for us because it seems to be unrealizable.


If you want to know more methods of people who keep their resolutions, just click on the link below:


http://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/top-10-reasons-you-dont-stick-your-resolutions

I Vy na to máte

I Vy na to máte
  • Bojíte se, že to nezvládnete?
  • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
  • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
  • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?

Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

 

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka
  • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan?
  • Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
  • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
  • Připadáte si vedle nich trapně a méněcenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!

Přízvuk není důležitý! Myslete si co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

 

Buďte aktivní!

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí. SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!

A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

Přihlášení

 

Přihlášení